Yhdistys

Pohjois-Suomen autismin kirjo ry:n nykyinen hallitus valittiin vuosikokouksessa 18.3.2021. Autismikirjo koskettaa jokaista hallituksen jäsentä henkilökohtaisesti jollakin tasolla. Kokemusasiantuntijuuden lisäksi osalla meistä on myös ammatillista osaamista autismikirjoon liittyen. Uusi hallitus tarttuu luottamustehtävään innolla ja lupaa tehdä tätä vapaaehtoistyötä suurella sydämellä. Tervetuloa mukaan toimintaamme!


Yhdistyksen hallituksen jäsenet:

  • Puheenjohtaja: Ville Salminen
  • Varapuheenjohtaja: Anna-Reeta Pakarinen
  • Rahastonhoitaja: Kreetta Askola
  • Tiedottaja: Emilia Sydänvilja
  • Sihteeri: Virpi Kurkela
  • Heikki Ojala
  • Inga Röning-Cassidy
  • Heidi-Mari Finnilä
  • Aslak Rantakokko

Toiminnantarkastajiksi valittiin Leena Heikkinen ja Maija Nevala.
Varatoiminnatarkastajiksi valittiin Petri Määttä ja Helena Eljander.

Tulevana toimintavuonna pyrimme toimimaan aktiivisesti yhdistyksemme jäsenten hyväksi ja autismitietoisuuden lisäämiseksi. Kiitämme luottamuksesta!

Hallitukseen saa yhteyden sähköpostitse osoitteella: autisminkirjo[at]outlook.com