Menneet koulutukset

Aistikoulutus 21.3.2017 OYS.

Aiheena aistitiedon käsittelyn haasteet ja niiden tukeminen arjessa. Ilmoittautuminen 7.3.2017 mennessä. Katso koulutuksen tiedot osoitteesta www.adhd-liitto.fi

Erityisen tuen tarpeinen lapsi osallisena koulussa, Oulu

Pohjois-Suomen Autismin kirjo ry järjestää koulutuksen, jonka aiheena on erityisen tuen tarpeinen lapsi osallisena koulussa.

Pohjois-Suomen Autismin kirjo ry:n jokasyksyisessä koulutusiltapäivässä pureudutaan tänä vuonna erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin koulussa.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • mitä on osallisuus ja miksi se on tärkeää?
  • huoltajien käsityksiä erityistä tukea saavien lasten osallisuudesta koulussa
  • sankarikamuprojekti: kokemuksia osallisuudesta
  • kokemuksia osallisuudesta autismin kirjon oppilailla.

Koulutus on avoin kaikille erityistä tukea tarvitsevan lapsen arkeen liittyvillä läheisille ja sekä heidän parissa työskenteleville ammattilaisille.

Koulutuksen avaa Maarit Sihvonen, fysioterapeutti, toimitusjohtaja, kaupungin valtuutettu (Oulu), hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja aiheella: Miksi osallisuus on tärkeää?

Kouluttajat:
Vera Häkkilä, luokanopettajaopiskelija, äiti
Sari Manninen, KT, erityisopettaja, suunnittelija, Suomen Vanhempainliitto
Aslak Rantakokko, suunnittelija, Suomen Vanhempainliitto, Pohjois-Suomen Autismin kirjo ry:n varapuheenjohtaja
Virpi Väisänen, LTO, KK, erityisopettaja

Aika: keskiviikko 8.10.2014 klo 13-16
Paikka: Oulun pääkirjasto, Teuvo Pakkalan sali

Koulutus on maksuton kaikille osallistujille.

Sitovat ilmoittautumiset 19.9.2014 mennessä alla olevan linkin ilmoittautumislomakkeella.

Hyvä päivä -koulutus Kokkola

Pohjois-Suomen Autismin kirjo ry järjestää Kokkolassa Hyvä päivä –koulutuksen.

Avoin koulutus kaikille päiväkoti- ja alakouluikäisten autismin kirjon lasten arkeen liittyville läheisille sekä heidän parissa työskenteleville ammattilaisille.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • ympäristön ja ajan strukturointi
  • kommunikaatiokeinoja ja kommunikoinnin parantaminen arjessa
  • rentoutus, liikunta ja mielekäs toiminta
  • yhteistyö sidosryhmien välillä

Kouluttajat:
Petri Määttä, 11-vuotiaan autisti- ja 14-vuotiaan aspergerlapsen isä
Anna-Kaisa Sipilä, kasvatustieteiden tohtori, ohjaava opettaja, Tervaväylän koulu

Aika: keskiviikko 24.9.2014 klo 13-16
Paikka: Keski-Pohjanmaan keskussairaalan auditorio, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola

Koulutuksen hinta: 40 euroa, Pohjois-Suomen autismin kirjon perusjäsenille 20 e.

Sitovat ilmoittautumiset 19.9.2014 mennessä alla olevan linkin ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumislomake:

Kiusaaminen ja väärinkohtelu koulussa -koulutus

Pohjois-Suomen Autismin kirjo ry järjestää to 21.11.2013 klo 18-20 Kumpanuuskeskuksen (Isokatu 47, Oulu) monitoimisalissa (0-kerros) koulutuksen.

Koulutuksen aiheena on kiusaaminen ja väärinkohtelu koulussa: mistä siinä on kyse ja mitä sille on tehtävissä? Illan aikana käsitellään mm. seuraavia asioita:

– kiusaamisen/väärinkohtelun problematiikka

– koulukiusaamisen ennaltaehkäisy

Kouluttajana toimii Sari Manninen, KT, suunnittelija, Suomen
Vanhempainliitto.

Koulutus on yhdistyksen jäsenille maksuton. Koulutukseen mahtuu 35 henkilöä. Ilmoittautuminen 10.11.2013 mennessä sähköpostilla

Strukturointi ja visualisointi opetuksen ja arjen selkeyttäjänä

Keskiviikko 9.10.2013 klo 13 – 16 Oulun pääkirjasto, Teuvo Pakkalan sali

Pohjois-Suomen autismin kirjon jokasyksyisessä koulutusiltapäivässä pureudutaan tänä vuonna sturktuuriin ja visualisointiin. Koulutus kokoaa yhteen autisminkirjon parissa työskentelevät ammattilaiset, perheenjäsenet ja  autismin kirjon henkilöt.

  • Koulutuksessa perehdytään strukturoinnin ja visualisoinnin mahdollisuuksiin opetuksen ja arjen selkiyttämisessä.
  • Päivän aikana käydään läpi muun muassa ajan, tilan ja toimintojen strukturointia sekä visualisoidaan sosiaalisia tilanteita, sääntöjä ja sopimuksia.

Kouluttaja: Päivi Norvapalo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva

Koulutuksen hinta: 40 euroa. Pohjois-Suomen autismin kirjon perusjäsenille hinta on  20 euroa.

Jäsenhintaan riittää, että vähintään yksi henkilö perheestä on yhdistyksemme jäsen. Pohjois-Suomen autismin kirjon yhteisöjäsenet voivat saada 3 osallistujaa/yhteisö perusjäsenten hinnalla (20 euroa/osallistuja).

Sitovat ilmoittautumiset 20.9.2013 mennessä.

Ilmoittautumislomake: