Kirjoittajan arkistot: htuulasv

Ylimääräinen vuosikokous 20.4 2018. Esityslista

POHJOIS-SUOMEN AUTISMIN KIRJO RY:N YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2018

Aika: Perjantaina 20.4.2018 klo 18.00
Paikka: Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, Oulu

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 Valitaan hallituksen lisäjäsenet

6 Kokouksen päättäminen

Vuosikokous 2018 esityslista

POHJOIS-SUOMEN AUTISMIN KIRJO RY:N VUOSIKOKOUS 2018

Aika: Tiistaina 27.3.2018 klo 18.00
Paikka: Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, Oulu

ESITYSLISTA

1     Kokouksen avaus

2     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3     Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5     Esitellään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintakaudelta

6     Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7     Määrätään jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle

8     Tarkennetaan toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle ja vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

9     Tarkennetaan talousarvio kuluvalle vuodelle ja hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä hyväksytään hallituksen jäsenten palkkiot

10     Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

11     Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

12     Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat joiden toimi-kausi on vuosikokousten välinen aika

13     Valitaan yhdistyksen edustajat Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittokokoukseen

14     Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

15     Kokouksen päättäminen