Vuosikokous 2020 29.9

Pohjois-Suomen autismin kirjo ry
VUOSIKOKOUS 2020

Pohjois-Suomen autismin kirjo ry:n sääntömääräinen vuosikokous on siirretty Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti ensi syksylle.

Vuosikokous järjestetään tiistaina 29.9.2020 klo: 18.00. Paikkana on kumppanuuskeskus/kokoustila Konnari, Kansankatu 53, 90100 Oulu.

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 Esitellään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä
tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintakaudelta.

6 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7 Määrätään jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle.

8 Tarkennetaan toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle ja vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9 Tarkennetaan talousarvio kuluvalle vuodelle ja hyväksytään talousarvio
seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä hyväksytään hallituksen jäsenten
palkkiot.

10 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

12 Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

13 Valitaan yhdistyksen edustajat Autismiliitto ry:n liittokokoukseen.

14 Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

15 Kokouksen päättäminen.