Vuosikokous 2019, esityslista

Pohjois-Suomen autismin kirjo ry
VUOSIKOKOUS
Tiistaina 26.3.2019 klo 18.00
Kumppanuuskeskus/Kokoustila Resiina
Kansankatu 53, 90120 OULU

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 Esitellään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä
tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintakaudelta.

6 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7 Määrätään jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle.

8 Tarkennetaan toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle ja vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9 Tarkennetaan talousarvio kuluvalle vuodelle ja hyväksytään talousarvio
seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä hyväksytään hallituksen jäsenten
palkkiot.

10 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa ovat Pia Jylhä ja Katja Jussila.

11 Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

12 Valitaan yhdistyksen edustajat Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittokokoukseen.

13 Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

14 Kokouksen päättäminen.