Ylimääräinen vuosikokous 20.4 2018. Esityslista

POHJOIS-SUOMEN AUTISMIN KIRJO RY:N YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2018

Aika: Perjantaina 20.4.2018 klo 18.00
Paikka: Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, Oulu

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 Valitaan hallituksen lisäjäsenet

6 Kokouksen päättäminen