Etusivu

Pohjois-Suomen autismin kirjo ry edustaa ihmisiä, joilla on autismi, Aspergerin oireyhtymä tai muu vastaava laaja-alainen kehityshäiriö, sekä heidän omaisiaan. Yhdistys on myös alan asiantuntijoiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden yhteisjärjestö. Vuonna 2016  yhdistys täytti 20 vuotta.

TULEVIA TAPAHTUMIA


Poikien Talo järjestää tutustumisillan neuropsykiatrian kirjon pojille (12-18- vuotiaat) 5.4.2017 klo 18:00 alkaen. Tutustumisilta on tarkoitettu pojille, heidän läheisilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Katso tästä tapahtuman pdf-esite.

Erityislasten vanhempien vertaistuki-ilta ti 14.3. Kumppanuuskeskuksessa. Illan aiheena autismin kirjon lasten ja nuorten ruokailu.

Erityislasten vanhempien vertaistuki-ilta ti 4.4. Kumppanuuskeskuksessa. Illan aiheena autismin kirjon lasten ystävyyssuhteet ja harrastukset. Keskustelua pohjustamassa ODL:n puheterapeutti Miia Alenius ja toimintaterapeutti Heini Mustaparta.

Erityislasten äitien hemmotteluilta 2.5. Paikka varmistuu myöhemmin.

Aistikoulutus 21.3.2017 OYS. Aiheena aistitiedon käsittelyn haasteet ja niiden tukeminen arjessa. Ilmoittautuminen 7.3.2017 mennessä. Katso koulutuksen tiedot osoitteesta www.adhd-liitto.fi.


KOKOUSKUTSU

Pohjois-Suomen autismin kirjo ry vuosikokous
29.3 2017  klo 18.00
Kokoustila Resiina, Kumppanuuskeskus
Kansankatu 53, OULU

ESITYSLISTA

1     Kokouksen avaus
2     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksiääntenlaskijaa
3     Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4     Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5     Esitellään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintakaudelta
6     Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7     Määrätään jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle
8     Tarkennetaan toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle ja vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
9     Tarkennetaan talousarvio kuluvalle vuodelle ja hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä hyväksytään hallituksen jäsenten palkkiot
10     Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
11    Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat, joiden toimi-kausi on vuosikokousten välinen aika
12    Valitaan yhdistyksen edustajat Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittokokoukseen
13     Valitaan yhdistyksen kunniajäsenet
14     Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat
15    Kokouksen päättäminen

Tästä voit ladata kokouskutsun ja esityslistan PDF-version


Aikuisten autisminkirjolaisten vertaistukiryhmä

Aloitus: Keskiviikko 18.1 2017 klo. 17.00-19.00
Paikka: Kumppanuuskeskus, kokoustila Potnapekka
Kansankatu 53, 90100 Oulu. Käynti Vanhantullinkadun puoleisesta ovesta.

Keskustelua, vertaistukea, yhteistä tekemistä ja yhdessä olemista. Ryhmän ovat tervetulleita kaikki täysi-ikäiset joilla on aspergerin syndrooma tai jokin muu autismin kirjon diagnoosi.

Ryhmän kokoontumiset vuonna 2017:

1.2  2017  paikka: Kumppanuuskeskus, kokoustila Potnapekka (Kansankatu 53, 90100 Oulu)

15.2 2017 Paikka: Aatosmaja, Syrjäkatu 3-5 C, Oulun Raksila

1.3 2017    Paikka: Aatosmaja, Syrjäkatu 3-5 C, Oulun Raksila

15.3 2017  Paikka: Aatosmaja, Syrjäkatu 3-5 C, Oulun Raksila

5.4 2017    Paikka: Aatosmaja, Syrjäkatu 3-5 C, Oulun Raksila

19.4 2017  Paikka: Aatosmaja, Syrjäkatu 3-5 C, Oulun Raksila

3.5   2017  Paikka: Aatosmaja, Syrjäkatu 3-5 C, Oulun Raksila

17.5 2017  Paikka: Aatosmaja, Syrjäkatu 3-5 C, Oulun Raksila

Terveisin vetäjät Anna-Reeta ja Jani


UUTTA TOIMINTAA!  -Arjen työkalupakkiin täydennystä

pakkiOlemme kokoamassa yhteistyössä Pohjois-Suomen autismin kirjo ry:n kanssa pientä asiakasryhmää, jolle tarjotaan ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusjaksoa. Neuropsykiatrinen valmennus on tuki- ja ohjausmenetelmä ihmisille, jotka tarvitsevat neuropsykologisista haasteista (esimerkiksi ADHD, Asperger, muu autismin kirjo, Tourette, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat) johtuen tukea ja ohjausta erilaisissa elämän- ja arjenhallintaan liittyvissä asioissa. Lue lisää…

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna